https://www.high-endrolex.com/3 https://www.high-endrolex.com/3 NEST s.r.o. | Dolní menu | obchodní podmínky | https://www.high-endrolex.com/3
https://www.high-endrolex.com/3
https://www.high-endrolex.com/3
hodinky NEST
mezera.gif, 1 kB mezera.gif, 1 kB
přihlášení Přihlášení

Přihlášení

Zákazník: nepřihlášen


heslo
Zapomenuté heslo
mezera.gif, 1 kB

Novinky

10/01/2023 Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date

Seznamte se s Maurice Lacroix Aikon Master Grand Date - úžasným modelem s mimostředným zobrazením času, velkým datem a odhalenou setrvačkou. Pohled na strojek je fascinující! Automatický kalibr pochází z dílny Maurice Lacroix a navazuje na úspěšný...

19/07/2022 Aikon #Tide FIBA 3X3 Edition

Maurice Lacroix, jako „oficiální časomíra FIBA 3x3 World Tour" pro rok 2022 vydává 3 barevné basketbalové edice Aikon #Tide FIBA 3X3 Edition. Jednou z nich je AI2008-68YZ8-800-0 v modrožluté kombinaci. Quartzový model se silikonovým řemínkem ve 40...

19/07/2022 Pozvánka na FIBA 3x3 World Tour do Prahy 30.-31.7.2022

S potěšením oznamujeme, že značka Maurice Lacroix je „oficiální časomírou FIBA 3x3 World Tour" pro rok 2022. Praha bude, jako jedna ze 14 světových metropolí, dějištěm této atraktivní podívané o víkendu 30.7.- 31.7.2022. Vstup volný! V nejrychlejš...

16/05/2022 Maurice Lacroix Aikon #tide

Nejnovější řada Aikon #tide sdílí podobné atributy a kvality jako ostatní členové rodiny Aikon, je však vyrobená z uprecyklovaného plastu kombinovaného se skleněným vláknem. Tento materiál je dvakrát tvrdší než standardní plast, pětkrát odolnější ...

03/05/2022 Maurice Lacroix myslí na naši planetu

S barvami si značka Maurice Lacroix pohrála v nejnovější kolekci Aikon #tide. Je určena nové generaci, která cení udržitelnost materiálů, cenovou dostupnost a pozoruhodný styl. Aikon #tide právě přichází na trh. Kromě časomíry v zářivých barvách ...

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností NEST, spol. s r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti PRODÁVAJÍCÍHO, kterým je společnost NEST, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Ke Dráze 422/4,  PSČ 109 00, IČ: 40763927, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 2927 u Městského soudu v Praze 1 a KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou SPOTŘEBITEL, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou NIKOLI spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující přijímá platnost Obchodních podmínek okamžikem objednání zboží nebo služby u Prodávajícího.

Vymezení pojmů

  1. „Spotřebitelská smlouva" je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  2. „Prodávající" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V tomto případě je prodávajícím obchodní společnost NEST, spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Ke Dráze 422/4,  PSČ 109 00, IČ: 40763927, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 2927 u Městského soudu v Praze 1.
  3. Zákazníkem internetového obchodu je „Kupující". Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  4. „Kupující spotřebitel" nebo jen „Spotřebitel" je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  5. „Kupující, který není spotřebitel", je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Objednávání zboží

Objednávky jsou akceptovány pouze písemnou formou (přes nákupní košík, dopisem, mailem, faxem) s uvedením všech náležitostí nezbytných k řádnému a včasnému vyřízení. U zboží, které nelze přímo objednat on-line, jsou platné i osobní formy objednání (telefonicky, osobně).

Při objednávce je nezbytné uvést: celé jméno a příjmení Kupujícího, kompletní fakturační a dodací adresa, druh, název a kódové označení výrobku, množství a cena, zvolený způsob přepravy a úhrady zboží. U právnické osoby navíc také IČ, příp.DIČ, jméno objednatele a tel. kontakt pro převzetí zboží.

Ceny

Prodávajícímu náleží po řádném a svobodném uzavření kupní smlouvy finanční plnění za objednané zboží. Platná kupní cena je uvedena při potvrzení objednávky. Ceny uvedené u zboží jsou maloobchodní, v Kč a zahrnují DPH 20%

U dodávek na základě písemně uzavřených smluv s dlouhodobým plněním si prodávající vyhrazuje právo změny cen, které jsou vyvolány nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny v celních sazbách, kurzech měn, dovozních a vývozních poplatcích, daní apod.

Ceny uváděné na tomto webu jsou platné pouze u prodávajícího (NEST, spol. s r.o.) a nelze je uplatňovat u jiného autorizovaného prodejce. Totéž platí pro akční nabídky.

Výhody, slevové kupony, šeky a akční nabídky nelze navzájem kombinovat a sčítat, není-li u akce výslovně uvedeno jinak.  

Prodávající si vyhrazuje právo na aktuální změny cen, úpravy ceníků a vytváření akčních nabídek.  

Platební podmínky

Podmínkou pro odběr nebo dodání zboží Kupujícímu je úhrada dohodnuté kupní ceny.

Způsoby úhrady zboží

a) hotovost / dobírka - zprostředkovaně zvolenému dopravci v případě dobírky nebo  hotově při převzetí zboží  u NEST, spol. s r.o. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: v kanceláři nelze při osobním odběru hradit zboží platební kartou.

b) bezhotovostní platba - převodním příkazem předem
Platba předem je realizována na základě požadavku na zálohu vystaveného Prodávajícím a číslo tohoto požadavku na zálohu se použije jako variabilní symbol úhrady. Platbou předem se rozumí způsob úhrady, kdy příslušná částka byla připsána na účet Prodávajícího nejpozději k okamžiku převzetí zboží. Odběr zboží Kupujícím je možný až po připsání platby na účet Prodávajícího u ČSOB: 728843/0300. Splatností kupní ceny uvedené daňovém dokladu se rozumí datum, kdy částka byla připsána na účet Prodávajícího. Nedodržení lhůty splatnosti může důvodem pro zrušení Objednávky / Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Nedodržení dodací doby z důvodu chybného zadání platebního příkazu Kupujícím nebo neúplných údajů (zejm. chybějící nebo nesprávný variabilní symbol) nemůže být důvodem k vymáhání náhrady škody po Prodávajícím nebo pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplné úhrady kupní ceny (event. i ceny za expedici a dopravu).

Dodací lhůty a dodací podmínky

Předvedení zboží při nákupu on-line - vzhledem k charakteru obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím (nákup přes internet) není Prodávající ze zákona povinen při jednotlivých nákupech zboží předvádět Kupujícímu jeho funkčnost. Právo záruky a uplatnění reklamace není dotčeno.

Dodací lhůty - veškerá ujednání o eventuálních konkrétních dodacích lhůtách, vymíněných Kupujícím, musí být provedena písemnou formou (potvrzením Prodávajícího). Pokud je požadované zboží na skladě prodávajícího, expeduje se v nejkratším možném termínu. Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením zboží od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním zboží od dodavatelů Prodávajícího. Kupující je oprávněn písemně (faxem, e-mailem či telefonicky) odstoupit od části smlouvy o dodávce zboží, která nebyla ze strany Prodávajícího splněna v ujednaném termínu.

Způsob doručení zboží a cena za dopravu - Kupující volí způsob doručení při objednávce. Při zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen uhradit příslušné dopravné a balné, případně příplatek za expresní dodání dle tarifu přepravce. Ceník poštovného a balného je uveden v příslušné sekci.

Osobní převzetí - Kupující přebírá zboží v sídle NEST, spol. s ro., Ke Dráze 422/4, Praha 10 na základě podpisu včetně uvedení čitelného jména, příjmení, případně i razítka Kupujícího na faktuře nebo dodacím listu vystaveném Prodávajícím. Podpisem stvrzuje Kupující převzetí dodávky dle na něm uvedeného množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že dodané zboží nenese známky zjevných vad a poškození.

Doručení zboží prostřednictvím přepravní služby  - Kupující při převzetí zboží povinen ihned zkontrolovat v přítomnosti přepravce neporušenost zásilky, prověřit neporušenost originálních firemních přelepek a zkontrolovat úplnost obsahu dle přiložené faktury (dodacího listu) a případné nedostatky nebo rozdíly zapsat do přepravního listu přepravce! Pokud není tento zápis proveden, může Kupující ztratit možnost reklamace a následného uplatňování škody (viz. všeobecné přepravní podmínky příslušného přepravce). Při pochybnostech o poškození nebo neúplnosti obsahu z důvodu přepravy zásilku nepřebírejte. Převzetím zboží od dopravce a podepsáním přepravních listů Kupující stvrzuje, že zboží nenese známky zjevných vad a poškození a potvrzuje vznik povinnosti uhradit cenu zboží dle přiložené faktury.

Reklamace dodávky

a) ve smyslu přepravních vad - pokud byla zásilka převzata i s evidentními vadami způsobenými z přepravy jdou rizika a škody na vrub Kupujícího. Ostatní reklamace je nutno řešit písemnou formou. Reklamaci urychlí poskytnutí fotodokumentace a zápisu o vadách zásilky.

b) vady zboží z výroby - potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky Kupujícího vůči Prodávajícímu, které mohou vzniknout např. z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky Kupujícího jsou dále řešeny v rámci Reklamačního řádu Prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Částka za zboží (nikoli za dopravné a balné) bude vrácena po jeho doručení zpět dodavateli a umožnění jeho ověření a prohlédnutí. Prodávající nepřebírá zboží zpět na dobírku. Peníze je však možné po předchozí dohodě vyplatit též v hotovosti v sídle společnosti. 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno, zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu, storno poplatky za zrušení objednávky, apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, pokud je toto výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu
  • spočívajících ve hře, soutěži nebo loterii.

Záruka

Záruční doba se řídí platnými zákony v souvislosti se skupinou Kupujícího. Spotřebitelům je záruka poskytována v délce 24 měsíců od data koupě/převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady výrobku. Bližší ustanovení viz. Reklamační řád. Seznam poskytovatelů záručního a pozáručního servisu je uveden v garančních kartách nebo u Prodávajícího.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 30.4.2009